Paweł Ziomka - ZnanyLekarz.pl

Kwalifikacje zawodowe

 

W 1997 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie, po zakończeniu stażu podyplomowego, rozpocząłem specjalizację w dziedzinie psychiatrii, uzyskując w 2005 roku tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Równolegle kształciłem się w zakresie Zarządzania, kończąc
w 1994 roku Polsko-Austriacką Szkołę Zarządzania w Wiedniu oraz w 2000 roku 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na kierunku „Zarządzanie Szpitalem/Administracja Zdrowiem Publicznym”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz General Medical Council w Wielkiej Brytanii.  Posługuję się płynnie językiem angielskim.

Brałem udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych, prowadziłem również cykle wykładów i szkoleń dla lekarzy psychiatrów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

dalej

dalej
foot
powered by Marek Muzal
Paweł Ziomaka