Paweł Ziomka

Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym w Warcie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym w Warcie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym w Warcie Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej W kwietniu 2008 pracowałem na stanowisku starszego asystenta
w Cygnet Hospital Beckton, Londyn, Wielka Brytania na oddziale Intensywnej Opieki Psychiatrycznej dla Kobiet.

W latach 2008-2012 pracowałem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, gdzie w latach 2009-2012 pełniłem obowiązki Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W latach 2012-2022 roku pracuję pracowałem w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi, gdzie pełniłem funkcję Ordynatora Oddziału Psychiatrii Kobiecej oraz Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Łódź-Bałuty. Od lutego 2022 r. pełni funkcję Z-cy Ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej w ZK Nr 2 w Łodzi.

W latach 2009-2022 roku zostałem upoważniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego oceniałem zasadność stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej województwa łódzkiego, a od w latach 2012-2019, z nominacji Ministra Zdrowia byłem zostałem członkiem Krajowej Rady ds. Zdrowia Psychicznego. 

Prywatnie, jestem szczęśliwym mężem i ojcem, prowadzę aktywny tryb życia (tenis, narciarstwo), pasjonują mnie podróże, sporty motorowodne, karawaning, a w ludziach najbardziej cenię życzliwość i pasje, które konsekwentnie w swoim życiu realizują.

wstecz wstecz

foot
powered by Marek Muzal
Paweł Ziomaka